PRAVNO OBVESTILO

DAJK, razrez hlodovine, posredništvo in svetovanje

Dejan Klančar s.p.

 

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje DAJK, razrez hlodovine, posredništvo in svetovanje, Dejak Klančar s.p. nosilec avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.mobilnazaga.com, razen tistih, kjer je eksplicitno določena druga avtorska oseba.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja podjetja DAJK Dejan Klančar s.p. (MobilnaZaga.com) prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje DAJK Dejan Klančar s.p. (MobilnaZaga.com) zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

Obiskovalec spletne strani izrecno dovoljuje podjetju, da pridobljene osebne podatke uporabnika uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. Kakršnekoli podatki, ki jih podjetje pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo zavoda in jih zavod varuje v skladu z veljavno zakonodajo.

Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi.

Omejitev odgovornosti

V podjetju DAJK Dejan Klančar s.p. (MobilnaZaga.com) se bomo trudil, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni. S tem se ne izključuje možnosti za pojav nenamernih morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije na spletnem mestu www.mobilnazaga.com so tako zgolj informativne narave.

V podjetju se bomo trudil za nemoteno delovanje spletne strani www.mobilnazaga.com, vendar ne moremo biti odgovorni za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.

V podjetju DAJK Dejan Klančar s.p. (MobilnaZaga.com) lahko kadarkoli spremenimo spletno stran brez predhodnega obvestila .

Spletne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta podjetja DAJK Dejan Klančar s.p. (MobilnaZaga.com) onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo spletne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.