Ali je potrebno med žaganjem zagotoviti pomočnika in zakaj?

Zaželeno je, da je v času žaganja na terenu z mobilno žago podjetja DAJK prisoten naročnik ali njegov pomočnik.

Razlog:

zacnimo-projekt-check[1]

hitrejši razrez hlodovine

zacnimo-projekt-check[1]

naročnik ali njegov pomočnik na licu mesta izrazi želje za razrez glede na videno kvaliteto hlodovine ipd.

Priporočamo, da naročnik oziroma njegov pomočnik razžagan les zlaga neposredno na svojo prikolico in si tako olajša kasnejše delo.

Ali se lahko izvaja žaganje hlodovine tudi v gozdu?

Da, hlodovino lahko žagamo tudi v gozdu, ker naša mobilna žaga ne potrebuje električnega napajanja.

Predpogoji za razrez hlodovine v gozdu so:

zacnimo-projekt-check[1]

raven teren brez večjega naklona,

zacnimo-projekt-check[1]

dostop v gozd mora biti primeren za terensko vozilo in ustrezno namestitev mobilne žage (dovolj prostora za mobilno žago, hlodovino in razrezan les),

zacnimo-projekt-check[1]

teren ne sme biti vgrezljiv, saj žaganje v močvirju in mehkem terenu zaradi varnosti ni možno.

Varnost v podjetju DAJK je na prvem mestu in v primeru naše ocene, da teren ni primeren za izvajanje žaganja na terenu, si pridržujemo pravico, da žaganja ne izvedemo.

Ali mora biti hlodovina zložena na enem mestu?

Da, hlodovina, ki je namenjena za razrez z našo mobilno žago, naj bo zložena na enem mestu.

V kolikor hlodovina ni na enem mestu, je potrebno žago prestaviti in jo ponovno nastaviti za natančen rez, itd. Za sam premik je potreben čas, zato svetujemo, da se hlodovina nahaja na enem mestu.

V kolikor premik izvedemo, se le-ta zaračuna po ceniku.

Kaj mora naročnik narediti pred začetkom žaganja?

Pred začetkom žaganja hlodovine na terenu z mobilno žago DAJK mora naročnik zagotoviti naslednje stvari:

zacnimo-projekt-check[1]preveriti, da je hlodovina zložena na enem mestu,

zacnimo-projekt-check[1]preveriti, da je dostop do mesta žaganja možen s transportnim vozilom,

zacnimo-projekt-check[1]preveriti, da je teren raven,

zacnimo-projekt-check[1]preveriti, da teren ni vgrezljiv,

zacnimo-projekt-check[1]preveriti in po potrebi iz hlodovine odstraniti železne tujke kot so žice, žeblji, ipd.,

zacnimo-projekt-check[1]če je le možno ob razrezu hlodovine zagotoviti pomočnika oziroma vsaj 48-ur pred razrezom sporočiti, da pomočnika ne bo.

Med samim žaganjem hlodovine na terenu mora naročnik oziroma njegov pomočnik zagotoviti, da se v bližini žage ne bo nahajala nobena oseba (predvsem otroci) ali domače živali (mačke, psi, ipd.), da ne bi prišlo do nenamerne nesreče.