Kako izmeriti volumen hlodovine?

Pri hlodovini merimo dolžino in premer posameznega hloda in na osnovi tega določamo njeno kubaturo.

Merjenje dolžine: dolžino hlodov merimo z metrom.

Merjenje premera: premer merimo s premerko – merilnimi škarjami. Merimo vedno srednji premer. Srednji premer merimo enkratno, če so hlodi tanjši od 20 cm in dvakratno, če je srednji premer večji od 20 cm. Pri dvakratnem merjenju premera merimo večji in manjši premer na sredini dolžine hloda, to pa določamo vizualno. Če je na sredini hloda napaka (npr. zožitev ali bula), merimo v enaki razdalji od sredine hloda po dva premera in dobimi štiri meritve, katerih aritmetična sredina je veljavi premer. Premere zaokrožujemo na cele centimetre navzgor.

Določanje volumna: izračunamo po obrazcu

V = (π/4)x D2 x L

kjer je:

V …volumen hloda,

D …srednji premer v cm,

L …dolžina v cm.

Je bil ta odgovor v pomoč ? Da / Ne

About the author: admin